Facebook Puzzels – De Broene ‘eugte

Stappie verstopt zich regelmatig, via tips en puzzels kan de verstopplaats van Stappie worden achterhaald. Viva Reclame verzorgt hiervoor het gehele traject van het verstoppen, de puzzels tot het plaatsen van alle Facebook-berichten.